TULEVAISUUDEN LIIKKUMISVÄLINEET

Teknologiaa kehitetään jatkuvasti yrittäen löytää mitä parempia kuljetusmuotoja. Autoja kehitetään kokoajan paremmiksi, tehokkaammiksi ja ympäristöystävällisimmäksi. Jatkuvasti tavoitellaan vihreämpiä liikkumismuotoja, jotka ohjaajat kuljetusvälineiden teknologian kehitystä. Kunnat kannustavat erilaisilla keinoilla käyttämään enemmän julkista liikennettä tai pyörää, mutta päinvastaisesti taas rakennetaan uusia moottoriteitä ja autoilun tieväyliä.

Usein kuitenkin näillä projekteilla on tarkoituksena edesauttaa ruuhkaa, jolloin autojen ympäristöpäästöt vähenevät. Auto kuluttaa ruuhkassa huomattavasti enemmän polttoainetta, joka taas johtaa isompiin päästöihin. Tämä johtuu täysin auton jatkuvasta pysähtelystä, jolloin auton moottori joutuu tekemään enemmän töitä aloittaakseen liikkumisen yhä uudelleen. Toisaalta, jos sähköautoilua yleistettäisiin, silloin ei olisi kyseisiä ongelmia. Sähköauto on ajaessa melkein kokonaan päästövapaa ja ainut päästö joka sähköautosta tulee, on siihen tarvittavan sähkön tuottaminen. Tähänkin pystyy hyvin pitkälti vaikuttaa sillä, että minkälaista ja miten tuotettua sähköä käyttää auton latauksessa.

Toinen asia, joka on ollut nykyään paljon otsikoissa, on kestävä liikkuminen. Tällä yritetään vähentää yksityishenkilöiden yksinautoilua siirtämällä se joukkoliikenteeseen tai pyöräilyyn. Kaupunkien rakentamisessa yritetään luoda jatkuvasti työpaikkoja lähemmäs ihmisiä, jolloin työmatkan saa helposti taitettua pyörällä. Myöskin joukkoliikenteeseen panostetaan jatkuvasti, jolloin yritetään saada yhä enemmän ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen linjoista muokataan jatkuvasti yhä enemmän asiakasystävällisiä, jolloin joukkoliikenteen käyttö olisi helppoa jokaiselle, joka taas kannustaa sen käyttöön.

Minkälaisia liikkumisvälineitä tulevaisuudessa sitten käytettäisiin?

Kun puhutaan tulevaisuuden liikkumisvälineistä, tulee monelle varmasti mieleen Futuraman esittämät lentävät autot, jossa jopa teleporttien käyttö on mahdollista. Tämä on kuitenkin hieman ylimielikuvituksellinen vaihtoehto. Tai eihän sitä oikeastaan koskaan voi tietää, onhan kaikki ollut mahdotonta ennen niiden keksimistä. Tämä tuskin tulee olemaan lähitulevaisuutta, jolloin näiden keksimiset pitäisi olla jo alullaan. Erilaisia skenaarioita tehdään kuitenkin jatkuvasti ja erilaiset tulevaisuuden kehitykset kiinnostavat ihmisiä, jolloin myös keksiöiden mielikuvitus laukkaa.

Kuitenkin, jos puhutaan tulevaisuuden kuljetusvälineistä realistisena, tulee varmasti monelle ensimmäisenä mieleen autojen sähköistyminen. Tämä onkin tällä hetkellä autotuottajien motiivina. Tavoitteena on päästä polttoainetta kuluttavista autoista eroon, jolloin tilalla olisi pelkästään vähäpäästöisiä sähköautoja. Näissä on kuitenkin riskejä ja tutkittuja vaaroja, jotka liittyvät autojen kehittyneempään teknologiaan. Yksi paljon puhuttu ominaisuus on autojen hiljaisuus. Tämän ominaisuuden haittapuolista on puhuttu viime aikoina mediassa, jossa ollaan mietitty sen turvallisuutta kanssaihmisille. Tämän ominaisuuden haittapuolena on se, että kävelijät ja pyöräilijät eivät välttämättä kuule autoa, joka saattaa aiheuttaa onnettomuuksia esimerkiksi tien ylittämisissä. Toinen tien ylittämisiin liittyvä ongelma on itseajavat sähköautot, jolloin autoa ohjaa pelkästään auton sisäänrakennettu ajava keinoälyrobotti. Tällöin on riskinä, että robotti ei välttämättä huomaa kaikkea ympärillä olevaa yhtä hyvin kuin ihminen. Jolloin suojateiden kohdissa on riskinsä, että auto ei huomioi sitä ylittävää ihmistä. Nämä kaikki ongelmat ovat kuitenkin vain hidasteita kehitykselle, jotka varmasti huomioidaan tarkasti autojen suunnittelussa.

Toinen asia mikä varmasti tulee enemmän ajankohtaiseksi tulevaisuuden liikkumismuotona, on pyöräily ja julkinen liikenne. Näistä puhuttiinkin jo aiemmassa kohdassa, mutta pyöräilyä ja julkista liikennettä ei voi koskaan panostaa liikaa kestävänä liikkumismuotona. Tänä päivänä varmasti puhutuin puheenaihe on kaikkeen vaikuttava ilmastonmuutos, jota yritetään jatkuvasti estää jokaisella mahdollisella tavalla. Tähän yksi isoista vaikuttavista tekijöistä on liikkumismuotojen muokkaaminen, jolloin yritetään saada kuluttajat käyttämään yhä enemmän kestäviä liikkumismuotoja. Tässä pääpainona on yksityisautoilun vähentäminen, jolloin suuri osa päästöistä saataisiin kuriin. Nykyään on saatavilla mitä erilaisempia sähköpyöriä, jolloin työmatkapyöräilystä ei tarvitse halutessaan tehdä edes urheilusuoritusta, tällöin esimerkiksi ylämäkien pyöräileminen on huomattavasti helpompaa.